Държавен изпит 2018

25.06.2018 г. – писмен държавен изпит специалност Философия

02.07.2018 г. –   устен държавен изпит, специалност Философия

03.07.2018 г. –   защити на дипломни работи , специалност Философия

 

Advertisements
Posted in Uncategorized

2017

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ_2017 – PDF

 

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 2017 г.

На изпита дипломантът разработва текст по една от следните теми, зададена от изпитната комисия. Оценката се формира съобразно изисквания за овладени познания по темата, уменията на дипломанта да си служи с тях и компетентността му да ги използва в други философски предметни области.

 1. Историческото начало на философията.
 2. Методическите начала на философията.
 3. Предмет и задачи на философската антропология.
 4. Екзистенциално време.
 5. Онтология на субстанцията.
 6. Субектност и духовност.
 7. Анализ на познанието.
 8. Теории за истината.
 9. Понятието „жизнен свят”.
 10. Автономия и хетерономия.
 11. Философията на историята на Просвещението.
 12. Историческите факти и тяхната интерпретация.
 13. Науката като практика.
 14. Наблюдение и експеримент, описание и обяснение.

По-долу в помощ на дипломантите са дадени примерни планове и примерна литература за подготовката и разработката на всяка изпитна тема, изготвени от преподавателите по съответната дисциплина. Оценката не зависи от това дали и доколко формулираните след тази тема подточки са залегнали в изпитната работа на студента, нито от това доколко тя се опира именно на изброените източници по съответния въпрос. Изпитна работа с друг план и основана на друга литература може да получи отлична оценка, стига да съответства както на съдържанието на съответната философска дисциплина, така и, по-специално, на зададената тема на изпита.

Posted in Uncategorized | Leave a comment